dla magistrów i licencjatów

Wpis

środa, 14 września 2011

wstęp w pracy magisterskiej i licencjackiej

Żeby nie przynudzać....

troszkę o wstępie w pracy – większość promotorów podpowie Wam, abyście pisali wstęp dopiero po zakończeniu pracy. No cóż – moim skromnym zdaniem nie ma większej bzdury …. Jeśli już zaczynacie pracę, zacznijcie ją właśnie od wstępu – będziecie mieli w tedy Drodzy Studenci – jasny obraz tego, co chcecie mieć w pracy.

            Co powinien zawierać taki wstęp? Oczywiście muszę się powtórzyć – to czego wymaga promotor, ale i tutaj może pojawić się drobna inwencja twórcza i pole do popisu dla Was. Przede wszystkim zacznijcie od ogólnego omówienia tematu. Jeśli więc piszecie pracę z socjologii czy pedagogiki, możecie niemalże każdy wstęp zacząć od słów: „W XXI wieku …”, „W ciągle zmieniającym się świecie …” – później można naprawdę podciągnąć niemalże każdy wątek – czy to o dzieciach, bezrobociu czy współżyciu społecznym.

            Dwa spore akapity to w zupełności wystarczająco, jeśli chodzi o przedstawienie ogólnego zarysu tematu.

            W zależności od konkretnych postaw promotorów następnie można ująć cel pracy, literaturę z jakiej się korzystało czy choćby powody zainteresowania takim a nie innym tematem – ale nie każdy tego wymaga, więc po co się męczyć …

            Następna część wstępu jest chyba wymagana w każdej pracy (ja osobiście nie spotkałam się z żadną pracą, w której mogłoby jej zabraknąć) – jest to przedstawienie zawartości pracy, czyli tak naprawdę omówienie spisu treści … ach właśnie – spis treści, zapomniałabym …. no cóż omówię go na kolejnym blogu! Jeśli macie gotowy spis treści, to w zasadzie nie będziecie mieć żadnych problemów z przedstawieniem zawartości pracy i w cale nie musi być ona gotowa, żeby napisać, co zawiera.

            Gotowy wzór omówienia treści może wyglądać mniej – więcej tak:

            „Niniejsza praca (omawiana praca, praca, poniższa praca itp.) składa się z (3, 4, 5 …. ) rozdziałów” – to już gotowe przejście do możliwości ich omawiania.

następnie:

„Pierwszy z nich, zatytułowany …………. zawiera omówienie (i tutaj duża uwaga – jeśli piszemy o tym co zawiera rozdział, wystarczy, że przepiszemy tak naprawdę spis treści) – dla przykładu, jeśli podrozdziały pierwszego rozdziału brzmią:

Rozdział 1 Bezrobocie

            1.1 Bezrobocie – charakterystyka zagadnienia

            1.2 Przyczyny bezrobocia

            1.3 Skutki bezrobocia

            1.4 Sposoby walki z bezrobociem

to omówienie powinno wyglądać tak: Rozdział pierwszy, zatytułowany bezrobocie to zbiór najważniejszych teoretycznych zagadnień związanych z charakterystyką tego negatywnego zjawiska. Odnajdziemy tutaj informacje na temat tego, co określamy mianem bezrobocia, kogo uważa się za osobę bezrobotną, jak mierzymy poziom tego zjawiska, jakie są jego przyczyny i skutki. Rozdział ten zawiera także teoretyczne i praktyczne sposoby walki z bezrobociem stosowane przez państwo.

Proste, prawda??

Kolejne rozdziały omawiamy we wstępie bardzo podobnie, czyli jeśli mówimy o metodologii, to śmiało można napisać, że:

Rozdział drugi, czyli metodologiczne podstawy badań to przede wszystkim teoretyczny wstęp do przeprowadzanych przeze mnie badań. Rozdział ten zawiera określenie celu i zakresu badań, opis znanych metod, narzędzi i technik badawczych, z uwzględnieniem optymalnie najlepszych do wykorzystania w mojej pracy, oraz charakterystykę terenu badawczego.

            Podobnie jest z rozdziałem badawczym, kiedy to po raz kolejny przepisujemy tak naprawdę spis treści – dla przykładu, jeśli podrozdziały trzeciego rozdziału brzmią:

Rozdział III. Problemy rozwoju zawodowego pracowników małych firm w świetle badań własnych

3.1 Charakterystyka badawcza środowiska

3.2 Przygotowanie zawodowe pracowników małych firm

3.3 Możliwości szkolenia pracowników małych firm

3.4 Warunki pracy pracowników małych firm

to omówienie powinno wyglądać tak: Rozdział 3, zatytułowany „Analiza badań” to opis poszczególnych instytucji, w których przeprowadzone zostały badania, analiza przygotowania zawodowego pracowników małych firm, analiza możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji jakie może zapewnić im pracodawca, oraz analiza warunków pracy.

            Na koniec możemy dodać jeszcze jedno zdanie np. „Praca zawiera ponadto zakończenie i wnioski”.

            I co?? Nie jest takie trudne .... a mając wstęp tak naprawdę mamy spory kawałek pracy – teraz już będzie tylko łatwiej.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
zonku2
Czas publikacji:
środa, 14 września 2011 21:19

Archiwum

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa